Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

EU Projekti


1.8.2017.

OBRTNIČKA KOMORA KANDIDIRALA PROJEKTNI PRIJEDLOG U OKVIRU OTVORENOG POZIVA EGP I NORVEŠKOG FONDA ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH

Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije dostavila je sažetak projektnog prijedloga za natječaj EGP i Norveškog fonda za zapošljavanje mladih. Cilj ovog Fonda je podržati transnacionalne projekte koji promoviraju održivo i kvalitetno zapošljavanje mladih.


Projektom Obrtničke komore pod nazivom „Education for Employment“ planira se osmisliti inovativan način provedbe programa osposobljavanja i usavršavanja u obrazovanju odraslih kako ...

Linkovi