Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

Licenciranje


Licencu za izvođenje praktičnog dijela naukovanja mogu dobiti obrtnici i pravne osobe. U procesu licenciranja pored odgovarajuće stručne spreme traži se i odgovarajuće opremljena radionica prema nastavnom planu i programu. Osobe koje nemaju položen majstorski ispit ili ispit kojim se dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika imaju obvezu polaganja ispita iz radne pedagogije.Objavljeno: 11.9.2015.divider
divider
divider