Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

Majstorski ispiti


Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti ( “Narodne novine” br. 88/2002.), a mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta. Majstorsko zvanje omogućuje samostalno otvaranje i vođenje obrta ili vođenje obrta za drugoga obrtnika. TKO MOŽE POLAGATI MAJSTORSKI ISPIT? a) osobe koje nakon položenog pomoćničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit b) osobe koje nakon završetka neodgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja, opće srednjoškolskog obrazovanja ili obrazovanja u umjetničkim srednjim školama imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit c) osobe s položenim pomoćničkim ispitom u odgovarajućem zanimanju i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana d) osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do šk. god. 1999./2000. ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele položiti majstorski ispit e) osobe s neodgovarajućim srednje strukovnim ili općim srednjoškolskim obrazovanjem te obrazovanjem u umjetničkim srednjim školama ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje godinu dana radnog iskustva i završeno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godinu dana. POTREBNI DOKUMENTI ZA PRISTUPANJE ISPITU: 1. Prijavnica za ispit (može se dobiti u Obrtničkoj komori) 2. Svjedodžba o pomoćničkom i završnom ispitu 3. Ispis iz e-radne knjižice 4. Potvrda o radnom iskustvu za zanimanje za koje se polaže ispit, koju izdaje poslodavac i ovjerava kod javnog bilježnika 5. Rodni list original i ne stariji od 6 mjeseci 6. Domovnica DIJELOVI MAJSTORSKOG ISPITA: Majstorski ispit se polaže pred komisijom Hrvatske obrtničke komore koja ima pet članova (dva majstora obrtnika i tri stručna člana) Ispit se sastoji od četiri dijela: • Izrada praktičnog rada i/ili izrade radne probe • Teoretska znanja iz struke (pismeni ispit, a usmeni samo ukoliko nije riješeno 60% pismenog ispita) • Gospodarstvo i pravni propisi ( pismeni ispit, a usmeni samo ukoliko nije riješeno 60% pismenog ispita) • Radna pedagogija (pismeni ispit i praktični dio) Majstorski ispiti u Koprivničko-križevačkoj županiji održavaju se: • VELJAČA (2018.) - PRIJAVA DO 8.12.2017. • SVIBANJ (2018.)- PRIJAVA DO 17.02.2018. • RUJAN (2018.)- PRIJAVA DO 20.07.2018. • PROSINAC (2018.)- PRIJAVA DO 28.09.2018. Prijave za polaganje majstorskog ispita podnose se najkasnije 45 dana prije početka ispita u Obrtničkoj komori Koprivničko-križevačke županije, Bjelovarska cesta 75a, Koprivnica, a informacije se mogu dobiti na broj telefona 048/624-476.


 Objavljeno: 11.9.2015.divider
divider
divider
divider
divider
divider
divider
divider
divider
divider
divider
divider
divider
divider
divider
divider
divider
divider
divider
divider
divider
divider
divider
divider
divider
divider
divider
divider
divider
divider
divider
divider
divider
divider
divider