Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

Ispit o stručnoj osposobljenosti


Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti ( NN br. 88/2002.), propisuju se uvjeti i način provođenja ispita za pojedine vezane obrte za koje se traži stručna osposobljenost.Polaganjem ispita o stručnoj osposobljenosti, polaznicima se izdaje Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti koje pruža mogućnost otvaranja vlastite obrtničke radionice. TKO MOŽE POLAGATI ISPIT O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI? • Ispit o stručnoj osposobljenosti može polagati kandidat koji ima završenu najmanje osnovnu školu, a preporuča se da ima određenog radnog iskustva u zanimanju za koji polaže ispit. POTREBNI DOKUMENTI ZA PRISTUPANJE ISPITU: 1. Prijavnica za ispit 2. Svjedodžba ( najmanje osnovna škola) 3. Rodni list ( ne stariji od 6 mjeseci) 4. Domovnicu DIJELOVI ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI: 1. PRAKTIČNI DIO – izrada radne probe 2. GOSPODARSTVO I PRAVNI PROPISI – usmeni ispit Ispit o stručnoj osposobljenosti polaže se u pet rokova koji se održavaju: • ROK VELJAČA-prijave: 5. siječnja 2018. • ROK TRAVANJ – prijave do: 9. ožujka 2018. godine • ROK LIPANJ – prijave do: 04. svibnja 2018. godine • ROK LISTOPAD – prijave do: 07. rujna 2018. godine • ROK PROSINAC- prijave do: 02. studenoga 2018. godine Prijave za polaganje o stručnoj osposobljenosti podnose se najkasnije 30 dana prije početka ispita u određenom ispitnom roku u Obrtničkoj komori Koprivničko-križevačke županije, Bjelovarska cesta 75a, Koprivnica, a informacije se mogu dobiti na broj telefona 048/624-476


 Objavljeno: 8.3.2017.divider
divider