Grad Križevci i Privredna banka Zagreb zaključili su Ugovor o poslovnoj suradnji na području poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Križevaca - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Ovim Ugovorom Grad Križevci subvencionira kamatu na poduzetničke kredite poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Križevaca unutar programa «Poduzetnik» Križevci.Korisnici sredstava subvencije kamate na poduzetničke kredite prema ovom Ugovoru mogu biti poduzetnici: obrti, mala i srednja trgovačka društva, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge i profitne ustanove registrirani na području Grada Križevaca.Grad Križevci će mjesečno subvencionirati kamatu na odobrene poduzetničke kredite u visini 2,50 postotna poena zaključno do povrata svih poduzetničkih kredita.Najniži iznos kredita je 100.000,00 kuna, dok je najviši iznos 500.000,00 kuna. Poslovni subjekti dobivene kredite mogu koristiti za: kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme, ulaganja u poljoprivredi za kupnju poljoprivrednog zemljišta, dugogodišnje nasade i osnovna stada ili jata, trajan obrtna sredstva u funkciji investicije.Namjena sredstva: za osnovna sredstva minimalno 70%, za obrtna sredstva u funkciji investicije maksimalno 30%.Zahtjev za kredit sa pripadajućom dokumentacijom poduzetnici podnose Križevačkom poduzetničkom centru d.o.o. Križevci.

Natrag
scroll to top