POZIV ZA PRISUSTVOVANJE SEMINARU E-TROŠARINE - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije i Hrvatska gospodarska komora ŽK Koprivnica pozivaju Vas da prisustvujete seminaru E-TROŠARINE koji će se održati dana 08.09.2014.g. s početkom u 11.00 sati u prostorijama HGK Županijske komore Koprivnica, Koprivnica, Frankopanska ulica 3.
Od 01. rujna 2014. stupaju na snagu odredbe Pravilnika o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka (NN 11/2014) iz kojih proizlazi da su trošarinski obveznici kao i obveznici plaćanja posebnog poreza gotovo sve obrasce iz područja trošarina i posebnih poreza dužni podnositi isključivo elektoničkim putem uz preduvjet posjedovanja digitalnog certifikata i prijavu u G2B servisu Carinske uprave i to onih gospodarskih subjekata koji su obveznici plaćanja trošarine na duhanske prerađevine, energente, alkohol i alkoholna pića, te pivo, ali i obveznici posebnih poreza na kavu, bezalkoholna pića i motorna vozila.
HGK-Županijska komora Koprivnica u suradnji s Carinskom upravom RH organizira seminar “E-trošarine” koji će se održati dana 8. rujna 2014. godine (ponedjeljak) s početkom u 11.00 sati u HGK - Županijskoj komori Koprivnica, Frankopanska ulica 3 u Koprivnici.
O temi će govoriti predstavnica Carinske uprave RH, Renata Rašić, voditeljica projekta „e-Trošarine“. Seminar je besplatan, predviđeno trajanje seminara je od 11.00 do 16.00 sati, a namijenjen je svim obveznicima plaćanja trošarine i posebnih poreza, kao i knjigovodstvenim servisima, otpremnicima i opunomoćenicima obveznika tih poreza te tvrtkama za izgradnju programskih rješenja. Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite na priloženoj prijavnici na fax: 048 674 570 ili na e-mail: vgrotic@hgk.hr do 5. rujna 2013. godine.

Natrag
scroll to top