ODLUKA O MJERAMA OGRANIČAVANJA DRUŠTVENIH OKUPLJANJA, RADA U TRGOVINI, USLUŽNIH DJELATNOSTI I ODRŽAVANJA SPORTSKIH I KULTURNIH DOGAĐANJA - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Ovom Odlukom sve osobe u Republici Hrvatskoj obvezne su strogo se pridržavati protuepidemijskih mjera i stroge mjere socijalnog distanciranja u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

Stroga mjera socijalnog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru i 1 metra u otvorenom prostoru.

Protuepidemijske mjere obuhvaćaju:
- Zabranu održavanja svih javnih događaja i okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu.
- Obustavu rada svih kulturnih djelatnosti (muzeji, kazališta, kina, knjižnice, čitaonice) te održavanje izložbi, revija, sajmova.
- Obustavu rada ugostiteljskih objekata svih kategorija, uz izuzetak usluge pripreme i dostave hrane, usluge smještaja te rada pučkih i studentskih kuhinja.
- Obustavu rada uslužnih djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima (npr. frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri, saloni za masažu, saune, bazeni)
- Obustavu svih sportskih natjecanja i organiziranih treninga te obustava rada teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara.
- Obustavu održavanja dječjih i drugih radionica, te organiziranih plesnih škola.
- Obustavu rada autoškola i škola stranih jezika.
- Obustavu vjerskih okupljanja.
- Obustavu rada u djelatnostima trgovine osim prodavaonica prehrambenih i higijenskih artikla, tržnica i ribarnica, specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje lijekova (ljekarne), specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje veterinarsko-medicinskih proizvoda, poljoprivrednih ljekarni, benzinskih postaja, kioska, pekarnica, kemijskih praonica rublja, specijaliziranih trgovina za prodaju ortopedskih i drugih pomagala, dječje opreme, hrane za životinje, izdavanje građevinskog materijala na temelju narudžbe u maloprodaji, logističkih i distributivnih centara hrane, pića i higijenskih proizvoda i veledrogerija.

Ova Odluka stupila je na snagu 19. ožujka 2020.g. i primjenjuju se 30 dana.

Odluku možete preuzeti na sljedećem linku:

https://civilnazastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20%20mjere%20ograni%C4%8Davanja%20dru%C5%A1tvenih%20okupljanja,%20rada%20trgovina.pdf

Što se tiče objekata koji će raditi u ovih 30 dana, tamo se treba osigurati rad tako da se osigura što veća udaljenost radnika i socijalna distanciranost, redovito se moraju provjetravati prostori, osiguravati punktovi s dezinfekcijskim sredstvima.

Prema vijesti objavljenoj na internet stranici Porezne uprave obavještavamo sve članove da iako postoji zakonska obveza prijave privremenog zatvaranja poslovnica odnosno prijava promjene radnog vremena, Porezna uprava će uvažavati naknadnu dostavu podataka. Potrebno je u predviđenom polju „Napomena” napisati od kada se ta promjena stvarno primjenjuje (npr. ako ćete dostaviti prijavu zatvaranja poslovnice 20.03.2020. slobodno u polje „Napomena” napišite da vrijedi od 19.03.2020.)

Trenutno je izuzetno važno postupiti po uputama Nacionalnog stožera i izvršavati nužne radnje, a prijavu podataka u Poreznu upravu bez ikakvih sankcija odraditi kada to budu objektivno dopustile okolnosti.

Na snazi je i privremena zabrana kretanja osoba preko graničnih prijelaza.

Za provedbu mjera bit će zaduženi stožeri civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kroz aktivaciju operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Natrag
scroll to top