Obrazovanje - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Obrazovanje

Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti ( “Narodne novine” br. 88/2002.), a mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta. Majstorsko zvanje omogućuje samostalno otvaranje i vođenje obrta ili vođenje obrta za drugoga obrtnika.

TKO MOŽE POLAGATI MAJSTORSKI ISPIT?
a)osobe koje nakon položenog naučničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
b)osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanju ispitu imaju najmanje četiri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
c)osobe s položenim naučničkim ispitom u odgovarajućem zanimanju i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.
d)osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
e)osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit i završeno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.

POTREBNI DOKUMENTI ZA PRISTUPANJE ISPITU:
1. Prijavnica za ispit (može se dobiti u Obrtničkoj komori)
2. Svjedodžba o pomoćničkom i završnom ispitu
3. Ispis iz e-radne knjižice
4. Potvrda o radnom iskustvu za zanimanje za koje se polaže ispit, koju izdaje poslodavac i ovjerava kod javnog bilježnika ili ugovor o radnom stažu u zanimanju za koje želite polagati majstorski ispit
5. Rodni list ne stariji od 6 mjeseci
6. Domovnica

DIJELOVI MAJSTORSKOG ISPITA:
Majstorski ispit se polaže pred komisijom Hrvatske obrtničke komore koja ima pet članova (dva majstora obrtnika i tri stručna člana). Ispit se sastoji od četiri dijela:
• Izrada praktičnog rada i/ili izrade radne probe
• Teoretska znanja iz struke (pismeni ispit, a usmeni samo ukoliko nije riješeno 60% pismenog ispita)
• Gospodarstvo i pravni propisi ( pismeni ispit, a usmeni samo ukoliko nije riješeno 60% pismenog ispita)
• Radna pedagogija (pismeni ispit i praktični dio, a usmeni samo ukoliko nije riješeno 60% pismenog ispita)

Majstorski ispiti u Koprivničko-križevačkoj županiji održavaju se:
• VELJAČA (2024.) - PRIJAVA DO 01.12.2023.
• SVIBANJ (2024.) - PRIJAVA DO 09.02.2024.
• RUJAN (2024.) - PRIJAVA DO 12.07.2024.
• PROSINAC (2024.) - PRIJAVA DO 20.09.2024.

Cijena majstorskog ispita je 345,08 EUR. Prijave za polaganje majstorskog ispita podnose se najkasnije 45 dana prije početka ispita u Obrtničkoj komori Koprivničko-križevačke županije, Bjelovarska cesta 75a, Koprivnica, a informacije se mogu dobiti na broj telefona 048/624-476. 


Natrag
scroll to top