Pouka - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Pouka

Dana, 20. prosinca Obrtničko učilište Pouka u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje, Područnim uredom Križevci, započelo je program izobrazbe nezaposlenih osoba za potrebe tržišta rada. Novih 16 polaznika s područja Koprivničko-križevačke županije upisalo je program osposobljavanja za obavljanje poslova elektrozavarivača/ice. Program osposobljavanja provodi se u trajanju 309 sati, od čega je 59 sati stručno-teorijske nastave i 250 sati praktične nastave. U prostorima Obrtničkog učilišta Pouka polaznici će odslušati teorijski dio nastave nakon čega će biti upućeni na praktičnu nastavu kod ovlaštenih izvođača koji udovoljavaju kadrovskim i materijalnim uvjetima propisanim u Nastavnom planu i programu. Polaznici će proći kroz program i usvojiti sadržaje iz slijedećih nastavnih cjelina: osnove tehničkih materijala, osnove toplinske obrade, tehnologija struke, zaštita na radu. Svi će polaznici nakon završetka teorijske i praktične nastave pristupiti završnoj provjeri znanja. Nakon uspješno položene završne provjere biti će im dodijeljena Uvjerenja o osposobljavanju koja se upisuju u elektronsku radnu knjižnicu.


Natrag
scroll to top