EU projekti - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

EU projekti

27.srpnja 2016.g. u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU potpisan je ugovor između Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije, Kraljevine Norveške i Fonda za bilateralne odnose EGP za provedbu projekta za edukaciju instalatara o pećima i postrojenjima na biomasu.


Temeljni cilj ovog projekta je edukacija naših obrtnika instalatera i prijenos stečenog znanja drugim obrtnicima instalaterima o važnosti i prednostima postrojenja koja funkcioniraju na princip biomase. Postoji veliki interes za ovaj projekt i s porastom svijesti o održivosti i važnosti očuvanja prirode i prirodnih izvora dugoročne prednosti koje mogu proizaći iz ovog projekta nisu malene. Provedba projekta započinje 01.09.2016.g., a trajat će do 01.03.2017.g. Obrtničkoj komori Koprivničko-križevačke županije odobreno je ukupno 29.879,08 EUR. Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije zajedno sa svojim norveškim partnerom „Energigården AS Senter for bioenergi“ planira provesti slijedeće: educiranje obrtnika za instalaciju peći i postrojenja koji proizvode energiju iz biomase, razmjena iskustava između predstavnika Komore i norveških partnera, izrada brošure kao priručnika za postavljanje postrojenja za proizvodnju energije iz biomase i na kraju prenošenje stećenih znanja obrtnicima u Koprivničko-križevačkoj i susjednim županijama.


Planirani raspored u okviru ovog projekta je slijedeći: 1. listopad 2016.g.- priprema i studijski posjet predstavnika Komore i obrtnika instalatera Norveškoj.  2. studeni 2016.g.-siječanj 2017.g.- priprema, izrada i printanje brošure i 3. siječanj-veljača 2017.g.-studijski posjet norveških partnera Hrvatskoj i edukacija za obrtnike koji nisu imali priliku posjetiti Norvešku.


Natrag
scroll to top