EU projekti - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

EU projekti

Obrtnička komora Koprivničko-križevačke prijavila se kao projektni partner na natječaj interreg-IPA CBC Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro za projekt „Development of Supporting Capacities and Education for Entrepreneurship“ (DSCEE). Nositelj ovog projekta je Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije. Partneri dolaze iz Hrvatske, BIH i Crne Gore,a oni su slijedeći: Grad Požega, Privredna komora Unskosanskog kantona, Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i sporta Hercegbosanske županije, Privredna komora Crne Gore i Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije. Ukupna vrijednost projekta je 497.314,05 EUR, a učešće koje bi pripalo Obrtničkoj komori Koprivničko-križevačke županije kao partneru iznosilo bi 47.451,00 EUR.


Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije kao partner u ovom projektu mora ispuniti slijedeće zadatke: sudjelovanje i prisustvovanje na projektnim sastancima, radionicama, konferencijama i u ostalim segmentima nužnim za provedbu ovog projekta u Bihaću, Podgorici i Livnu, sudjelovanje na sajmu u Budvi,Bihaću i Požegi, izrada registra za srednje i male poduzetnike i obrtnike te aktivan angažman u izradi online platforme za umrežavanje poduzetnika.


Prekogranični izazovi s kojima su suočeni projektni partneri su: slabo razvijena poduzetnička regija, nedovoljno razvijeni poslovni kapaciteti institucija od nekvalificiranih ljudskih resursa i opreme pa sve do neadekvatnog obrazovanja obrtnika,a posebice majstora. Projektom će se nastojati utjecati na navedene izazove na dva načina. Prvi je jačanje kapaciteta (trening, novi kurikulumi, nabavka opreme, stručni centri, mrežne aktivnosti), a drugi poboljšanje politika i upravljanja s ciljem osiguranja teritorijalne suradnje preko implementiranja zajedničke institucionalne suradnje. Prema navedenom,  glavni ciljevi ovog projekta su: poboljšanje poslovnog kapaciteta potpornih poslovnih institucija, razvoj usluga za edukaciju poduzetnika i kreiranje kapaciteta i prilika za umrežavanje između malih i srednjih poduzetnika i drugih sudionika u regiji.


Očekivani rezultati koji se nastoje postići provedbom ovog projekta su: poboljšanje kapaciteta za 20 poslovnih potpornih institucija, dodjela 30 međunarodnih certifikata trenerima za poslovnu suradnju i menadžment projekta, osposobljavanje 15 majstora obrtnika kompetentnih za izvođenje treninga i provođenje certificiranih ispita, uvođenje 5 novih usluga- za e-registraciju poslovnih subjekta i 1 mrežnu web platformu, uvođenje 3 edukacijska sustava za poduzetništvo i umrežavanje 500 malih i srednjih poduzetnika i obrtnika preko ICT (online platforme) te sudjelovanje na 3 trgovinska sajma.


Prednost prekogranične suradnje očituje se u boljem transferu znanja između uključenih sudionika, ali i u razvoju stabilne suradnje za buduće projektne ideje. Ukratko, glavni prioritet projekta jest povećanje institucionalne infrastrukture i usluga s ciljem ubrzanja konkurentnosti i razvoja poslovnog okruženja u okviru regije koju obuhvaća projekt.


 


Natrag
scroll to top