P O Z I V


&n" />

EU projekti - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

EU projekti

Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije objavljuje 


P O Z I V


      za sudjelovanje na studijskom putovanju u Brandbu (Norveška) s ciljem edukacije obrtnika i poduzetnika koji se bave djelatnostima iz područja elektroinstalacija, instalacija klima uređaja i centralnog grijanja za korištenje biomase u svrhu proizvodnje obnovljivih izvora energije.


      Financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurana su iz Fonda za bilateralne odnose Financijskih mehanizama Kraljevine Norveške i Europskog gospodarskog prostora. Program operator Obrtničkoj komori Koprivničko-križevačke županije odobren je iznos od 29.879,08 EUR za provedbu aktivnosti u svrhu edukacije obrtnika i poduzetnika instalatera o važnosti i prednostima postrojenja koja funkcioniraju na princip biomase. Zajedno sa svojim norveškim partnerom „Energigården AS Senter for bioenergi“ Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije planira provesti slijedeće aktivnosti: educiranje obrtnika za instalaciju peći i postrojenja koji proizvode energiju iz biomase, razmjena iskustava između predstavnika Komore i norveških partnera, izrada brošure kao priručnika za postavljanje postrojenja za proizvodnju energije iz biomase i na kraju prenošenje stečenih znanja obrtnicima u Koprivničko-križevačkoj i susjednim županijama koji nisu bili u mogućnosti sudjelovati na studijskom putovanju.


      Molimo sve obrtnike i poduzetnike zainteresirane za sudjelovanje na studijskom putovanju u Norveškoj da se prijave putem prijavnice u dnu teksta najkasnije do petka, 9. rujna 2016. Prijavnicu možete dostaviti putem e-maila obrazovanje-kc@hok.hr, fax-a na broj 623 408 ili osobno na adresi Obrtničke komore Bjelovarska cesta 75a, Koprivnica. Ukoliko će biti više zainteresiranih Obrtnička komora će provesti odabir kandidata koji najbolje odgovaraju uvjetima.


 


 Natrag
scroll to top