CEH GRAĐEVINSKIH OBRTA OBRTNIČKE KOMORE TRAŽI ODGODU PRIMJENE PRAVILNIKA O LICENCIRANJU - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Na sjednici Ceha građevinskih obrta Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije raspravljalo se između ostalog o problemima koji su uzrokovani Pravilnikom o licenciranju i pojedinim odredbama Zakona o građenju.
Zaključeno je da su odredbe Pravilnika takve da se većina obrtnika iz Koprivničko-križevačke županije, a i iz cijele Hrvatske neće moći uskladiti sa odrdbama koje se odnose na zapošljavanje kvalificirane radne snage.


U svezi s navedenim zatraženo je od Hrvatske obrtničke komore:


1. Da se zatraži od nadležnog Ministarstva odgoda primjene Pravilnika do 2012.godine.
2. Da se zatraži promjena Pravilnika i to prije svega da se smanji broj zaposlenih kvalificiranih radnika s obzirom da takvih na tržištu nema uopće.
3. Da se osigura stručnjak iz Ministarstva ili HOK-a koji će obrtnicima pojasniti odredbe koje nisu dovoljno jasne.


Pored navedenog Udruženja obrtnika provest će anketu iz koje će se vidjeti intres obrtnika za udruživanjem kako bi se mogli licencirati za što složenije poslove.

Natrag
scroll to top