PROBLEMATIKA VEZANA UZ PRIPREMANJE SENDVIČA U TRGOVINI NA MALO - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva je u okviru svoje nadležnosti izdalo Mišljenje. Vezano uz učestale natpise u medijima o tome da je u trgovini na malo zabranjeno pripremanje sendviča te da je kažnjivo od strane Državnog inspektorata, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva je u okviru svoje nadležnosti izdalo Mišljenje Klasa: 33-01/11-01/136 Ur.broj: 526-05-01-01/3-11-2 od 24. veljače 2011.g. :«Mišljenja smo stoga da u smislu citiranih odredbi Zakona i Pravilnika trgovci mogu pružati usluge pripreme sendviča budući se isti pripremaju ili samo pakiraju i prodaju kupcima za konzumaciju izvan prodavaonice.»Naime, u Mišljenju se navodi da je trgovac koji posluje s hranom u smislu odredbi Zakona o trgovini i Pravilnika kod ishođenja minimalno-tehničkih uvjeta zadovoljio i odredbe Zakona o hrani te Pravilnika o higijeni hrane budući su isti sastavni dio propisanih uvjeta koje mora zadovoljiti prostor, oprema i sredstva kod ishođenja rješenja za djelatnost trgovine. Istovremeno su trgovci pod kontinuiranim nadzorom Sanitarne inspekcije te se i na taj način nadzire pridržavanje propisanih uvjeta.

Natrag
scroll to top