OBAVEZA REGULACIJE STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu propisano je da sa 31.07.2011. ističe rok prijevoznicima, agencijskim djelatnostima u cestovnom prometu, autobusnim i teretnim kolodvorima za regulaciju stručne osposobljenosti.
Za obavljanje navedenih djelatnosti, pravna ili fizička osoba mora biti upisana u sudski, odnosno obrtni registar za obavljanje djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza, te imati licenciju. Jedan od uvjeta za izdavanje licencije je da osoba odgovorna za prijevoze ima odgovarajuću struč­nu osposobljenost. Stručno osposobljenom osobom se smatra osoba koja ima: višu ili visoku stručnu spremu cestovnog smjera (VŠS/VSS), položen ispit o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza (osobe koje imaju najmanje pet godina radnog iskustva u organizaciji prijevoza dužne su položiti dio ispita).Osobe koje su do 31.07.2010.g. stekle najmanje pet godina radnog iskustva u obavljanju autotaksi prijevoza oslobođene su obveze polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti ukoliko podnose zahtjev samo za licenciju za autotaksi prijevoz.Licencija se izdaje na razdoblje od pet godina. Licencija nije prenosiva. Prijevoznik je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje nove licencije najmanje tri mjeseca prije isteka važenja licencije.Svi prijevoznici koje imaju važeću licenciju, no nisu stručno osposobljeni (VŠS ili VSS cestovnog smjera ili položen ispit o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza) dužni su do 31.07.2011. godine regulirati stručnu osposobljenost.Slijedeći ispitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza održat će se u subotu, 2. srpnja 2011.g. u Zagrebu. Prijava za ispit mora biti poslana najkasnije 15 dana prije određenog ispitnog roka, tj. do 17. lipnja 2011.g.

Natrag
scroll to top