POTPISAN UGOVOR O SURADNJI NA PODRUČJU UVOĐENJA SUSTAVA HACCP U SEKTORU TRGOVINE I PEKARSTVA - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije potpisala je Ugovor o suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije.Zavod za javno zdravstvo će trgovcima i pekarima pružati stručnu pomoć u svezi s implementacijom „Vodiča dobre higijenske prakse za trgovine i pekarstvo“ i HACCP vodiča „Praktična provedba HACCP sustava za trgovinu i pekarstvo“. Potpisivanjem Ugovora o suradnji omogućeno je trgovcima i pekarima članovima Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije koji uredno plaćaju komorski doprinos pružanje navedenih usluga po znatno povoljnijim cijenama (cjenik u privitku teksta). Zaintersirani obrtnici za sve dodatne informacije mogu se obratiti u Obrtničku komoru Koprivničko-križevačke županije ili u Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije.


Natrag
scroll to top