ORGANIZACIJA SEMINARA - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Pozivamo zainteresirane obrtnike i njihove zaposlenike koji imaju registriranu djelatnost popravka kućanskih aparata i auto struke, odnosno sve one koji koriste plin kojim se pune rashladni uređaji da prisustvuju seminaru „Obuka rukovatelja radnim tvarima koja oštećuju ozonski omotač (TOOS) – rukovanje i uporaba TOOS iz rashladnih i klima uređaja“.

Napominjemo da svi obrtnici koji su registrirani za navedene djelatnosti su obvezni položiti stručno osposobljavanje da bi mogli legalno nabavljati plin i puniti uređaje.

Osposobljavanje organizira Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije, a uvjerenje se upisuje u radnu knjižicu. Cijena seminara je 1.820,00 kuna plus PDV.

Natrag
scroll to top