NATJEČAJI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je natječaje za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Za provedbu natječaja planirana su sredstva u iznosu od 84,5 milijuna kuna, a na natječaje se mogu kandidirati jedinice regionalne i lokalne samouprave, javne ustanove, građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe.

Trgovačkim društvima i obrtnicima sredstva Fonda se dodjeljuju putem zajmova (beskamatnih kredita) i financijskih pomoći, a jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te javnim ustanovama putem financijske pomoći.

Natječaji:

1) Izrada projektne dokumentacije za projekte obnovljivih izvora energije
2) Korištenje sredstava radi zajedničkog sufinanciranja programa energetske učinkovitosti u zgradama turističke namjene
3) Korištenje sredstava radi sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu
4) Prikupljanje ponuda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave radi zajedničkog sufinanciranja programa energetske učinkovitosti u kućanstvima
5) Prikupljanje ponuda jedinica lokalne samouprave radi zajedničkog sufinanciranja programa ugradnje razdjelnika toplinske energije i radijatorskih termostatskih ventila u stanove zgrada priključenih na centralizirani toplinski sustav
6) Sufinanciranje energetskih pregleda i energetskog certificiranja postojećih stambenih zgrada u vlasništvu fizičkih osoba
7) Sufinanciranje projekata ugradnje sustava za korištenje ukapljenog naftnog plina ili ukapljenog naftnog plina i sunčevih toplinskih kolektora u kućanstvima na otocima

Više informacija o natječajima te obrasci za prijavu dostupni su na web stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu.


Natrag
scroll to top