SEMINAR „DRUŠTVENO ODGOVORNO PONAŠANJE“ - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Seminar „Društveno odgovorno ponašanje“ u organizaciji Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije, Obrtničkog učilišta POUKA i PORA Razvojne agencije Podravine i Prigorja održat će se 29., 30. i 31. siječnja 2013. u dvorani PORE, Florijanski trg 4, Koprivnica.

Seminar je namijenjen poduzetnicima i obrtnicima, a obrađivat će se sljedeće teme:

- definiranje pojma i važnosti društveno odgovornog ponašanja
- interna i eksterna dimenzija DOP-a
- društveni i poslovni poticaji za DOP
- razlike u svladavanju koncepta društveno odgovornog poslovanja
- društveno odgovorno poslovanje i/ili društveno poduzetništvo
- razvitak društveno odgovornog poslovanja (DOP-a) i održivog razvoja u globalnom i europskom kontekstu
- europski povijesno-pravni okvir razvoja društveno odgovornog poslovanja
- temeljna područja djelovanja poduzeća u kontekstu društveno odgovornog poslovanja: ponašanje na tržištu, odnos prema zaposlenima, odnos prema okolišu te odnos s lokalnom zajednicom i društvom u cjelini;
- društvena odgovornost u kontekstu poduzeća
- mjerenje i izvještavanje o društveno odgovornom poslovanju
- pregled poticaja, inicijativa i dobrih praksi DOP-a u Hrvatskoj

Sudjelovanje na seminaru je besplatno. Svi zainteresirani mogu se prijaviti u Obrtničko učilište POUKA na broj telefona 048/624-476.

Natrag
scroll to top