TRENING U OKVIRU PROJEKTA EU COMPASS 2 - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

7. i 8. svibnja se u Mađarskoj održava edukacija za partnere uključene u projekt EU Compass 2. Teme edukacije su vezane uz principe djelovanja strukturnih i kohezijskih fondova, a trening je zamišljen na način da mađarski partneri u projektu prenesu svoja dosadašnja iskustva u provođenju projekata od pristupa u EU 2004.

EU Compass 2 je projekt PORA Razvojne agencije Podravine i Prigorja odobren za sufinanciranje u okviru trećeg natječaja IPA Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2007-2013., a Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije i Obrtničko učilište POUKA su partneri u navedenom projektu. Cilj projekta je unapređenje razine znanja u području pripreme i provedbe EU projekata iz pretpristupnih i strukturnih fondova EU s dugoročnim ciljem stvaranja EU regije znanja.


Natrag
scroll to top