NATJEČAJ ZA STIPENDIRANJE UČENIKA KOJI SE ŠKOLUJU ZA DEFICITARNA OBRTNIČKA ZANIMANJA - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije u okviru projekta Ministarstva poduzetništva i obrta Republike Hrvatske objavljuje Natječaj za stipendiranje učenika koji se školuju za deficitarna obrtnička zanimanja za školsku godinu 2013./2014. godinu. NATJEČAJ ZA STIPENDIRANJE UČENIKA
Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije stipendirat će 60 učenika prvih, drugih i trećih razreda srednjih strukovnih škola koji se obrazuju po JMO za deficitarna obrtnička zanimanja.
Natječaj je otvoren do 31.8.2013. godine, a prijave se podnose u Obrtničku komoru Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici, Bjelovarska cesta 75a na obrascu koji se nalazi u privitku Natječaja.
Pravo na stipendiju ostvaruju učenici upisani u srednje strukovne škole koji se obrazuju po programima JMO za deficitarna obrtnička zanimanja, te imaju status redovitog učenika, što dokazuju potvrdom o upisu u školu i koji imaju prebivalište na području Koprivničko-križevačke županije.
Kriteriji za dodjelu stipendije su: Opći uspjeh iz svih predmeta u 7-om i 8-om razredu osnovne škole i socijalni status.
Uz prijavu za dodjelu stipendije kandidati su dužni priložiti dokaze kako slijedi:

1. potvrdu o upisu u školu
2. potvrdu o prebivalištu

Po ovom natječaju bit će dodijeljena 31 stipendija učenicima prvih razreda od ukupno 60 stipendija za učenike prvih, drugih i trećih razreda srednjih strukovnih škola koji se obrazuju po JMO za deficitarna obrtnička zanimanja u iznosu od 700,00 kuna mjesečno.


Natrag
scroll to top