ODRŽAN SASTANAK PROJEKTNOG TIMA U OKVIRU PROJEKTA „STRUČNO OSPOSOBLJAVNAJE I USAVRŠAVANJE ZAVARIVAČA PLINOM I ELEKTROZAVARIVAČA“ - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

U srijedu, 29. siječnja 2014. u prostorima Obrtničkog učilišta POUKA održan je 1. sastanak projektnog tima u okviru projekta „Stručno osposobljavanje i usavršavanje zavarivača plinom i elektrozavarivača“ koji se sufinancira iz bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda. Na sastanku su prisustvovali članovi projektnog tima - predstavnici Obrtničkog učilišta POUKA, Marvina d.o.o. iz Koprivnica, Rasca d.o.o. iz Kalinovca i S.C. Savjetovanja i usluga iz Križevaca.
Na sastanku su prezentirane dosadašnje aktivnosti provedene u projektu te planirane aktivnosti u veljači 2014. Projektni tim je također raspravljao o detaljima vezanim uz javnu nabavu za opremu za zavarivanje.

S obzirom da su završile prijave za 1. ciklus programa osposobljavanja za elektrozavarivače, od 39 prijavljenih odabrano je 14 kandidata koji će pohađati navedeni program.

Stručno-teorijska nastava za kandidate započinje 10.veljače 2014.
Projekt „Stručno osposobljavanje i usavršavanje zavarivača plinom i elektrozavarivača“ je odobren u sklopu IPA IV komponente Razvoj ljudskih potencijala u okviru natječaja „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih“, a nositelj je Obrtničko učilište POUKA.

Vrijednost projekta je 70.945,92 € od čega je 63.957,75 € bespovratnih sredstava, tj. 90,15%, a provedba projekta i navedenih aktivnosti započela je 24. prosinca 2013. i traje 12 mjeseci.


Natrag
scroll to top