NOVOST- MAJSTORSKI ISPITI I U SVIBNJU - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

U Obrtničkoj komori Koprivničko-križevačke županije majstorski ispiti od sada se mogu polagati u 4 roka – veljači, svibnju, rujnu i prosincu.
Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore donio je odluku o rasporedu održavanja majstorskih ispita prema kojoj područne obrtničke komore imaju pravo provoditi majstorske ispite u sva 4 roka sukladno kalendaru majstorskih ispita. Tako se od sada majstorski ispit u Obrtničkoj komori Koprivničko-križevačke županije, uz redovne rokove veljaču i rujan, može provoditi i u rokovima svibanj i prosinac.

Pozivamo sve zainteresirane za polaganje majstorskih ispita u roku svibanj da dostave svoje prijave zaključno s 21. veljače 2014. godine.

Stupanjem na snagu novog Zakona o obrtu promijenjeni su uvjeti za pristupanje majstorskom ispitu. Majstorskom ispitu mogu pristupiti:

- osobe koje nakon položenog pomoćničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit
- osobe koje nakon završetka neodgovarajućeg srednjeg strukovnog obrazovanja, opće srednjoškolskog obrazovanja ili obrazovanja u umjetničkim srednjim školama imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit
- osobe s položenim pomoćničkim ispitom u odgovarajućem zanimanju i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana- osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do šk. god. 1999./2000. ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva
- osobe s neodgovarajućim srednje strukovnim ili općim srednjoškolskim obrazovanjem te obrazovanjem u umjetničkim srednjim školama ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje godinu dana radnog iskustva i završeno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godinu dana

Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti u Obrtničkoj komori Koprivničko-križevačke županije, Bjelovarska cesta 75a ili na broj telefona 624 476.


Natrag
scroll to top