JAVNI POZIV ZA IMENOVANJE SEKTORSKIH STRUČNJAKA ZA 6 SEKTORSKIH VIJEĆA - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Pozivamo zaineteresirane obrtnike da se jave na Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje stručnjaka za 6 sektorskih vijeća.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje po 8 sektorskih stručnjaka za 6 sektorskih vijeća, savjetodavnih i stručnih tijela koja skrbe o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada u pojedinim sektorima.

To su:
I. Poljoprivreda, prehrana i veterina
II. Šumarstvo i drvna tehnologija
VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
VII. Elektrotehnika i računarstvo
X. Turizam i ugostiteljstvo
XXI. Odgoj, obrazovanje i sport

Budući da im je glavna uloga vrednovanje prijedloga standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja koji će se upisivati u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) i na kojima će se temeljiti obrazovni programi, sektorska vijeća čine okosnicu HKO-a i njihove preporuke utjecat će na gospodarski razvoj Republike Hrvatske. Uz to, zadužena su za razvoj sektora u kojima djeluju kroz upućivanje preporuka resornim ministarstvima i Nacionalnom vijeću za razvoj ljudskih potencijala.
Od kandidata se stoga očekuje da prijavom i motivacijskim pismom dokažu svoju stručnost unutar sektora za koji se prijavljuju te u svojim prijavama navedu relevantno radno iskustvo, sudjelovanja u vijećima, povjerenstvima i ostalim tijelima, međunarodni angažman, objavljene radove, preporuke i ostale informacije kojima će potkrijepiti svoju prijavu za pojedino sektorsko vijeće.
Od odabranih članova sektorskih vijeća očekivat će se da prate europske, nacionalne i sektorske razvojne i strateške dokumente, da su upoznati s razvojem i provedbom HKO-a i postupcima vrednovanja te da sudjeluju u stručnim usavršavanjima koje će u tu svrhu organizirati Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
Detaljne informacije o poslovima i zaduženjima sektorskih vijeća dostupne su na mrežnoj stranici HKO-a (www.kvalifikacije.hr). Procjenu pristiglih prijava provest će Povjerenstvo za odabir članova sektorskih vijeća sastavljeno od predstavnika Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Kandidati koji uđu uži izbor mogu biti pozvani na razgovor. Do kraja 2014. godine planirano je održavanje konstituirajućih sjednica navedenih sektorskih vijeća i zajednička radionica za članove svih sektorskih vijeća, a u 2015. godini očekuje se vrednovanje prvih zahtjeva za upis u Registar HKO-a.
Predsjednik i članovi sektorskih vijeća imat će pravo na mjesečnu naknadu za rad u iznosu od 2.000 kn neto za mjesece u kojima će obavljati poslove sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.
Dokumente javnih poziva možete preuzeti na www.hok.hr, www.mzos.hr i www.kvalifikacije.hr

Natrag
scroll to top