U TIJEKU SU PRIJAVE ZA POLAGANJE MAJSTORSKIH ISPITA U ROKU VELJAČA, 2015. - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti (NN 88/02). i mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta.

Majstorski ispiti najviši su stupanj u strukovnom obrazovanju, a temeljem majstorske diplome osoba može otvoriti vlastiti obrt ili biti stručna osoba u obrtu.

Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije provodi majstorske ispite u četiri ispitna roka, u veljači, svibnju, rujnu i prosincu, a mogu mu pristupiti:
- osobe koje nakon položenog pomoćničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit
- osobe koje nakon završetka neodgovarajućeg srednjeg strukovnog obrazovanja, opće srednjoškolskog obrazovanja ili obrazovanja u umjetničkim srednjim školama imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.

Svi zainteresirani za polaganje majstorskih ispita u roku veljača, 2015. svoju prijavu mogu dostaviti u Obrtničku komoru Koprivničko-križevačke županije, Bjelovarska cesta 75a, Koprivnica do 19. prosinca 2014. godine.

U 2014. godini majstorski ispit je položilo ukupno 32 kandidata od čega 7 zidara, 5 frizera, 4 automehaničara, 2 plinoinstalatera, 2 vodoinstalatera, instalatera grijanja i klimatizacije i po jedan kandidat u zanimanjima natkonobar, autoserviser, limar, autoelektričar, tesar, kuhar, fasader, stolar, slastičar, instalater grijanja i klimatizacije, pediker i kozmetičar.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 048/624-476 ili putem e-maila: obrazovanje-kc@hok.hr

Natrag
scroll to top