JASMINA SINOVEC IMENOVANA RAVNATELJICOM OBRTNIČKOG UČILIŠTA POUKA - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Upravno vijeće Obrtničkog učilišta POUKA imenovalo je Jasminu Sinovec, dosadašnju vršiteljicu dužnosti, ravnateljicom Obrtničkog učilišta POUKA na mandat od 4 godine.

Jasmina Sinovec je profesorica geografije i do sada je obnašala dužnost vršiteljice ravnateljice i voditeljice obrazovanja u Obrtničkom učilištu POUKA te stručnog suradnika za obrazovanje u Obrtničkoj komori Koprivničko-križevačke županije. Pored poslova direktno vezanih uz provođenje obrazovanja i izradu obrazovnih programa prof. Sinovec se profilirala i kao stručnjak za pisanje i provođenje EU i nacionalnih projekata.

Članovi Upravnog vijeća su iskazali zadovoljstvo njezinim radom i izrazili nadu da će i dalje suradnja biti na ovakvoj razini. Posebno su izrazili zadovoljstvo radom Učilišta i ostvarenim rezultatima u 2014. godini.

Nova ravnateljica je zahvalila Upravnom vijeću na povjerenju i izrazila nadu da će dobro surađivati s Upravnim vijećem i drugim partnerima kao i dosada.


Natrag
scroll to top