ODRŽANA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA I SKUPŠTINE OBRTNIČKE KOMORE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

U prostorijama Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije održana je sjednica Upravnog odbora i Skupštine Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije.

Na svojoj redovitoj sjednici Skupština je donijela izmjene i dopune Statuta u skladu sa primjedbama Hrvatske obrtničke komore. Donesen je Rebalans proračuna za 2014. godinu, financijski proračun za 2015. godinu i Program rada za 2015. godinu.

Na sjednici je iskazano zadovoljstvo što su ostvareni prihodi veći od planiranih, odnosno što je Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije jedna od rijetkih koja radi rebalans zbog povećanja prihoda. Istaknuto je da je to rezultat kvalitetnog rada Komore kao što je to bio slučaj prethodnih godina, a izraženo je očekivanje da će tako biti i u 2015. godini.

U raspravi je istaknuto da je Financijski proračun za 2015.godinu i Program rada za 2015. godinu realan i izražena je nada da će se ostvariti i bolji rezultati s obzirom da je Komora kandidirala EU projekte za koje očekuje da će biti realizirani u 2015. godini.


Natrag
scroll to top