OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA SEKTORSKA VIJEĆA - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Pozivamo zaineteresirane obrtnike da se jave na Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje stručnjaka za sektorska vijeća, savjetodavna i stručna tijela koja skrbe o razvoju ljudskih potencijala u skladu s tržištima rada.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje po osam sektorskih stručnjaka za svako od sljedećih sektorskih vijeća:

III. Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
IV. Tekstil i koža
V. Grafička tehnologija
VIII. Graditeljstvo i geodezija
IX. Ekonomija i trgovina
XI. Promet i logistika
XII. Zdravstvo
XIII. Osobne i druge usluge
XIV. Umjetnost
XV. Matematika, fizika, geografija, geofizika, kemija i biologija
XVI. Temeljne tehnička znanosti
XVII. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika
XVIII. Informacije i komunikacije
XIX. Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
XX. Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
XXII. Filozofija, teologija i religijske znanosti
XXIII. Povijest, znanost o umjetnosti, arheologija, etnologija i antropologija
XXIV. Sigurnost i obrana
XXV. Filologija.

Također Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je i djelomično ponovljene javne pozive za imenovanje sektorskih stručnjaka za članove sektorskih vijeća:

Za Sektorsko vijeće I. Poljoprivreda, prehrana i veterina i za Sektorsko vijeće X. Turizam i ugostiteljstvo objavljeni su ponovljeni javni pozivi za imenovanje jednoga sektorskog stručnjaka, predstavnika reprezentativnih sindikata gospodarskoga sektora. Za Sektorsko vijeće XXI. Odgoj, obrazovanje i sport objavljeni su ponovljeni javni pozivi za imenovanje jednoga sektorskog stručnjaka, predstavnika reprezentativnih sindikata obrazovnoga sektora te jednoga sektorskog stručnjaka, predstavnika strukovne udruge.

Budući da im je glavna uloga vrednovanje prijedloga standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja koji će se upisivati u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) i na kojima će se temeljiti obrazovni programi, sektorska vijeća čine okosnicu HKO-a i njihove preporuke utjecat će na gospodarski razvoj Republike Hrvatske.

Uz to, zadužena su za razvoj sektora u kojima djeluju kroz upućivanje preporuka resornim ministarstvima i Nacionalnom vijeću za razvoj ljudskih potencijala.

Od kandidata se stoga očekuje da prijavom i motivacijskim pismom dokažu svoju stručnost unutar sektora za koji se prijavljuju te u svojim prijavama navedu relevantno radno iskustvo, sudjelovanja u vijećima, povjerenstvima i ostalim tijelima, međunarodni angažman, objavljene radove, preporuke i ostale informacije kojima će potkrijepiti svoju prijavu za pojedino sektorsko vijeće.

Od odabranih članova sektorskih vijeća očekivat će se da prate europske, nacionalne i sektorske razvojne i strateške dokumente, da su upoznati s razvojem i provedbom HKO-a i postupcima vrednovanja te da sudjeluju u stručnim usavršavanjima koje će u tu svrhu organizirati Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Detaljne informacije o poslovima i zaduženjima sektorskih vijeća dostupne su na mrežnoj stranici HKO-a (www.kvalifikacije.hr).

Procjenu pristiglih prijava provest će Povjerenstvo za odabir članova sektorskih vijeća sastavljeno od predstavnika Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Kandidati koji uđu uži izbor mogu biti pozvani na razgovor.

Predsjednik i članovi sektorskih vijeća imat će pravo na mjesečnu naknadu za rad u iznosu od 2.000 kn neto za mjesece u kojima će obavljati poslove sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.

Dokumente javnih poziva možete preuzeti na www.hok.hr, www.mzos.hr i www.kvalifikacije.hr.
Za više informacija možete se obratiti u Obrtničku komoru Koprivničko-križevačke županije, Bjelovarska cesta 75a, Koprivnica ili na telefon 623 408.

Natrag
scroll to top