RASPISAN JAVNI NATJEČAJ za poduzetničke kredite po Programu „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1. – „Kreditom do konkurentnosti“ - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Dana 24. veljače 2015. župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren raspisao je javni natječaj za poduzetničke kredite po Programu „Kreditom do uspjeha 2014.“, Mjera 1. – „Kreditom do konkurentnosti“.

Korisnici kredita mogu biti subjekti malog gospodarstva: obrti, trgovačka društva (d.o.o. i j.d.o.o.) i profitne ustanove koje ulažu svoje znanje, sposobnosti, vještine i resurse na području Koprivničko-križevačke županije, te na taj način u značajnoj mjeri doprinose cjelokupnom razvoju ovog podneblja. Pri dodjeli sredstava prvenstveno će ostvariti prednost projekti koji potiču proizvodnju, nude priliku za otvaranje novih radnih mjesta, te uvelike nude perspektivu za razvoj gospodarstva.

Kamata na poduzetničke kredite subvencionira se s 3 postotna poena, a ženama poduzetnicama s 4 postotna poena.

U privitku možete vidjeti cijeli javni poziv, obrazac za kredit i popis prihvatljivih djelatnosti za Mjeru 1. djelatnosti prema NKD-u.

Natrag
scroll to top