OBRTNIČKA KOMORA KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE I GENERALI OSIGURANJE D.D.. ZAGREB ZAKLJUČILI SU SPORAZUM O POSLOVNOJ SURADNJI - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

15. svibnja 2015. godine u Zagrebu, Obrtnička komora Koprivničko- križevačke županije zastupana po predsjedniku Zvonku Pecikoziću i Generali osiguranje d.d. zastupano po predsjedniku Uprave Georgu Englu i prokuristu Denisu Burmazu sklopili su Sporazum o poslovnoj suradnji

Navedenim Sporazumom sporazumne strane utvrđuju postojanje zajedničkog interesa za ostvarivanje poslovne suradnje pod uvjetima i na način utvrđenim odredbama Sporazuma.

Temeljem ovog Sporazuma obrtnici mogu koristiti usluge Generali osiguranja po povoljnijim uvjetima što znači da ostvaruju dodatne popuste na sljedeće vrste osiguranja:

1. Za obveze osiguranja od automobilske odgovornosti
2. Za kasko osiguranje motornih vozila
3. Za imovinska osiguranja
4. Za osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja
5. Za osiguranja od odgovornosti

Komora se obvezuje informirati svoje članove o zajedničkoj akciji (uvjetima Sporazuma) putem e-mail obavijesti i na svojoj web stranici kako bi članovi Komore bili upoznati sa trenutnim ponudama i akcijama. Sporazum se zaključuje na određeno vrijeme od 1 godine a stupa na snagu danom potpisa.
Sve dodatne informacije obrtnici mogu dobiti u Generali osiguranju d.d. ili u Obrtničkoj komori Koprivničko- križevačke županije.

Natrag
scroll to top