BESPOVRATNE POTPORE ZA NABAVKU IT OPREME I IZRADU PRVE INTERNETSKE STRANICE PODUZETNICIMA POČETNICIMA - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Na natječaj se mogu prijaviti fizičke osobe koje planiraju osnovati vlastiti subjekt malog gospodarstva,  poduzetnici početnici  koji posluju ne dulje od 24 mjeseca. Bespovratna potpora se odobrava u obliku dva vaučera koji se mogu koristiti za nabavku IT opreme i izradu prve internetske stranice. Vaučeri su u vrijednosti od 4.000,00 kn.
Ministarstvo poduzetništva i obrta i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije objavili su  JAVNI POZIV iz programa “STARTCO – REALIZIRAJ VLASTITU POSLOVNU IDEJU“
Javni poziv traje do 31. prosinca 2015. godine, odnosno do iskorištenja sredstava osiguranih u proračunu HAMAG-BICRO-a. Cilj javnog poziva je potpora poduzetnicima početnicima radi lakše realizacije njihovih poslovnih ideja i  poduzetničkih poduhvata. Sredstva se odobravaju u obliku vaučera koji se mogu koristiti za nabavku IT opreme i izradu prve internetske stranice. U proračunu HAMAG-BICRO-a osigurano je ukupno 8.000.000,00 HRK za dodjelu potpora temeljem ovoga Programa.  Prihvatljivi prijavitelji su fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu nemaju registriran vlastiti subjekt malog gospodarstva, a koje planiraju po prvi puta osnovati trgovačko društvo, obrt ili planiraju samostalnu djelatnost za čije poslovanje traže sredstva (gospodarski subjekt u osnivanju), a koji s danom podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu prethodno nisu bili vlasnici 50% i više udjela u gospodarskim subjektima kumulativno dulje od 2 godine; te subjekti malog gospodarstva koji su osnovani najduže 24 mjeseca prije dana podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu, a čiji vlasnici s udjelom vlasništva od 50% i više do dana podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu prethodno nisu bili vlasnici 50% i više udjela u drugim gospodarskim subjektima kumulativno dulje od 2 godine. Ista fizička osoba ne može ostvariti pravo na korištenje više kompleta VAUČERA 1 i VAUČERA 2 u slučaju da je istovremeno vlasnik više od jednog poslovnog subjekta koji ispunjava uvjete iz Programa i ovoga Javnog poziva.

Prihvatljivi troškovi:
Troškovi nastali nakon stjecanja statusa prihvatljivog korisnika potpore
Porez na dodanu vrijednost iskazan na računu dobavljača
Nabava nove opreme

VAUČER 1 može se koristiti za:
Izradu prve internetske stranice subjekta malog gospodarstva kao korisnika potpore
Prijevod postojeće internetske stranice na strane jezike.

VAUČER 2 može se koristiti za nabavu sljedeće nove dugotrajne imovine:
Računala (stolna i prijenosna računala)
Pisači
Fax uređaji, skeneri i projektori
Kopirni uređaji
Multifunkcionalni uređaji (pisač/fax /skener/kopirni uređaj)
Računalni programi (uključujući i računalne programe za fiskalne blagajne)
Licence.

Korisnik ne može koristiti sredstva VAUČERA 1 za prihvatljive troškove iz VAUČERA 2 i obrnuto.
Korisnik će se ugovorno obvezati da će opremu financiranu ovim Programom u svom vlasništvu zadržati najmanje 2 godine od dana isplate dodijeljenih sredstava.
Iznosi bespovratne potpore i način isplate:
Najviši iznos pojedinačne potpore koja se može dodijeliti korisniku za VAUČER 1 (izrada prve internetske stranice) jest 4.000,00 HRK.
Najviši iznos pojedinačne potpore koja se može dodijeliti korisniku za VAUČER 2 (nabavka nove IT opreme) jest 4.000,00 HRK.
Korisnik može ostvariti pravo na potporu po oba vaučera u najvišem kumulativnom iznosu od 8.000,00 HRK.
Prijavitelj podnosi zahtjev za bespovratnu potporu ispunjavanjem on-line prijavnice na internetskoj stranici www.startco.hr  ili dostavom popunjenog obrasca VAUČER 1 i/ili VAUČER 2 na adresu:  
HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE
„STARTCO“ – zahtjev za dodjelu bespovratne potpore
Prilaz Gjure Deželića 7
10000 ZAGREB
Najkasnije 5 radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva, prijavitelj će dobiti pisanu obavijest o statusu prihvatljivog korisnika.

Natrag
scroll to top