DOPUNA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O RADNICIMA - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Obrtnici koji nisu vezani kolektivnim ugovorom i nemaju pravilnik o radu  dužni su evidentirati početak i završetak radnog vremena. Nisu dužni evidentirati dnevni i tjedni odmor.

Obavještavamo Vas da je u NN 97/2015 objavljen o izmjeni i dopuni pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima.
U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN broj 32/2015), u čl. 8., dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»Poslodavac koji vodi, odnosno koji je obvezan voditi podatke iz stavka 1. podstavka 3. i 4. ovoga članka, u evidenciji radnog vremena nije dužan evidentirati podatak o vremenu korištenja dnevnog i tjednog odmora.«
Što bi značilo da su obrtnici, mali poslodavci koji nisu vezani kolektivnim ugovorom i nemaju pravilnik o radu, dužni u evidencijama o radnicima evidentirati početak i završetak radnog vremena, ali nisu dužni evidentirati dnevni i tjedni odmor radnika.
Izmjene i dopune pravilnika stupile su na snagu 19.09.2015. godine.

Natrag
scroll to top