POREZNA UPRAVA IZDALA UPUTU ZA PRIJAVU PDV-A - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Ministarstvo financija – Porezna uprava izdalo je „Uputu za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine“.


Porezni obveznik prijavu PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2015. godine mora predati nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu odnosno prebivalištu putem elektroničkog portala Porezne uprave (e-porezna) najkasnije do 20. siječnja 2016. godine.


U prilogu je cjelovita „Uputa za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine“.


Natrag
scroll to top