PDV - NOVA OBVEZA PODNOŠENJA IZVJEŠĆA OBRTNICIMA - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Propisana je obveza i postupak podnošenja statističkih izvještaja za obveznike PDV-a koji imaju dospjela, a nenaplaćena potraživanja. Obveznici sastavljanja izvješća su porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a koji na dan sastavljanja izvješća imaju evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja po osnovu isporuke dobara i usluga. Izvješće se dostavlja elektroničkim putem na Obrascu OPZ-STAT-1 koji je sastavni dio Pravilnika. Prvo statističko izvješće sastavlja se sa stanjem na dan 31. prosinca 2015. a dostavlja Poreznoj upravi do 20.02.2016.godine.


Obveza dostavljanja izvješća traje do naplate potraživanja u cijelosti ili cjelokupnog otpisa, uz uvjet da na dan sastavljanja izvješća potraživanja nisu starija od 6 godina. Izvješće se dostavlja tromjesečno, elektroničkim putem, korištenjem sustava ePorezna:  1. do 20. svibnja tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 31. ožujka tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 30. travnja tekuće godine,

  2. do 20. kolovoza tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 30. lipnja tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 31. srpnja tekuće godine,

  3. do 20. studenoga tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 30. rujna tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 31. listopada tekuće godine,

  4. do 20. veljače tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 31. prosinca prošle godine, a koji nisu naplaćeni do 31. siječnja tekuće godine.


Obrazac OPZ-STAT-1 se ne predaje Poreznoj upravi ukoliko porezni obveznik nema dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja. Putem predanih obrazaca Porezna uprava će dobiti informacije o obveznicima PDV-a koji kasne s plaćanjima prema svojim dobavljačima, odnosno koji posluju protivno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i ne drže se zakonom propisanih rokova za podmirenje svojih obveza, što otvara mogućnost prekršajnih sankcija za neplaćanje računa u roku.


Natrag
scroll to top