Pravilnik o izmjeni Pra" />
ROK ZA PODNOŠENJE OBRASCA OPZ-STAT-1 POMAKNUT NA 1.RUJNA 2016. - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Ministar financija potpisao je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi. Objava predmetnog pravilnika u Narodnim novinama očekuje se u petak, 19.veljače 2016., sa stupanjem na snagu dan nakon objave. Predmetnim pravilnikom rok za podnošenje Obrasca OPZ-STAT-1 za 2015. godinu, odnosno za prva dva kvartala 2016. pomaknut je na 1.rujan 2016.


Obrazac se poreznoj upravi može podnositi i prije navedenog roka.


Porezna uprava poziva sve obveznike podnošenja ovog obrasca, da do novoga roka prilagode svoje programe i evidencije radi ispunjavanja zakonske obveze podnošenja obrasca OPZ-STAT-1.


Natrag
scroll to top