NIŽE CIJENE STRUJE ZA ČLANOVE HOK-A - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Obrtnici, iskoristite mogućnost opskrbe električnom energijom po nižim cijenama, temeljem sporazuma Hrvatske obrtničke komore i područnih obrtničkih komora sa HEP Opskrbom.


Prema izračunu HEP Opskrbe, na primjeru jednog tipičnog obrtnika, s godišnjom potrošnjom 6.000 kWh, moguće je uštedjeti od 520 do 1.800 kuna, ovisno o trenutnom opskrbljivaču, odnosno je li obrtnik korisnik zajamčene usluge ili je odabrao opskrbljivača.


Sama ušteda ovisi o visini i načinu potrošnje, a preciznu uštedu, svaki obrtnik može saznati pozivom na besplatan telefon HEP Opskrbe 0800 5255.


Potrebna dokumentacija su: Zahtjev za sklapanje ugovora sa HEP Opskrbom i Potvrda o podmirenom komorskom doprinosu.


Zahtjev za sklapanje ugovora sa HEP Opskrbom na linku.  


Potvrdu o podmirenom komorskom doprinosu član HOK-a može dobiti u svome matičnom udruženju obrtnika ili u područnoj obrtničkoj komori.  http://www.hok.hr/adresar_pok_uo/obrtnicka_komora_koprivnicko_krizevacke_zupanije 


Natrag
scroll to top