U OBRTNIČKOJ KOMORI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ODRŽANA JE SVEČANA DODJELA MAJSTORSKIH DIPLOMA - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

U utorak 14. lipnja 2016. u Obrtničkoj komori Koprivničko-križevačke županije održana je svečana dodjela majstorskih diploma.


Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije ima javne ovlasti u strukovnom obrazovanju koje se ostvaruju kroz redovno obrazovanje i područje cjeloživotnog učenja. Područje cjeloživotnog učenja odnosi se na organizaciju i provedbu majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti te organizaciju savjetovanja i seminara za majstore – stručne učitelje iz područja radne pedagogije, informatičkih radionica i drugih edukacija. Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita, te ispita o stručnoj osposobljenosti (NN 88/02). Majstorski ispit najviši je stupanj strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, a uspješno položen ispit pruža mogućnost otvaranja vlastitog obrta s liste vezanih obrta ili vođenja obrta za drugog obrtnika. Ispit se polaže pred peteročlanom komisijom koju imenuje Hrvatska obrtnička komora, a od kandidata se traži vrhunsko znanje i praktične vještine u struci. Za otvaranje trgovačkog društva struka i razina obrazovanja nisu propisane, dok je za otvaranje vezanog obrta za većinu zanimanja nužno položiti majstorski ispit. Ta činjenica govori da je majstor u obrtu garancija kvalitete usluga i proizvoda za kupce. U razdoblju od 1999. do lipnja 2016. godine u Obrtničkoj komori Koprivničko – križevačke županije, majstorski ispit je prijavilo 496 kandidata, a položilo 437 majstora. Majstorske ispite je kod nas moguće polagati za 33 zanimanja u sva četiri ispitna roka -  veljača, svibanj, rujan i prosinac.


U proteklih godinu dana (četiri ispitna roka) majstorski ispit je prijavilo 49 kandidata u 22 zanimanja. Od tog broja 42 polaznika uspješno je položilo sve propisane ispite i steklo zvanje majstora. U protekloj godini kandidati su polagali majstorski ispit za zanimanja: autolimar, autoelektričar, automehaničar, frizer, pekar, kozmetičar, plinoinstalater, vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije, stolar, kuhar, očni optičar, soboslikar – ličilac, strojobravar, bravar, dimnjačar, mesar, mlinar, slastičar, natkonobar, elektromehaničar i elektroinstalater. Obrtnička komora isto tako provodi ispite o stručnom osposobljavanju. Do sada je ispit o stručnom osposobljavanju prijavilo 509 kandidata, a uspješno je položilo 445. U protekloj godini ispit o stručnom osposobljavanju je prijavilo 15 kandidata, od čega je uspješno položilo 13 kandidata.


Gospodin Zvonko Pecikozić, predsjednik Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije istaknuo je važnost podrške koju Obrtničkoj komori pruža Koprivničko-križevačka županija koja je neophodna za daljnje ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata. Čestitao je majstorima i zaključio da se njihov proces učenja i obrazovanja treba nastaviti i dalje, a Obrtnička komora će im i dalje stajati na raspolaganju na tom putu. Darko Koren župan Koprivničko-križevačke županije naglasio je potrebu za većim angažmanom mladih ljudi u obrtništvu kako bi mogli i sami djelovati na određene gospodarske probleme današnjeg društva. U svojem govoru posebice se obratio majstorima te istaknuo da se njihova upornost i ustrajnost treba nastaviti i u budućem životu. Pohvalio je rad Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije koja se na temelju svojih poslovnih rezultata smjestila u sam vrh u Hrvatskoj.


Natrag
scroll to top