ODRŽANA INFO RADIONICA "KOMPETENTNOST I RAZVOJ MSP" - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije u suradnji sa PORA Razvojnom agencijom Podravine i Prigorja i HGK Županijskom komorom Koprivnica organizirala je radionicu na temu „Kompetentnost i razvoj MSP“. Nakon što je 17. lipnja 2016.g. Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo natječaj Kompetentnost i razvoj MSP u okviru Operativnog plana Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., održana je besplatna radionica informativnog karaktera o spomenutom natječaju 27. lipnja 2016.g. u 10:00 sati u HGK Županijska komora Koprivnica. Na radionici je prisustvovalo više od 30 poduzetnika i obrtnika.


Ovom radionicom nastojalo se utjecati na jačanje regionalne konkurentnosti razvojem malog i srednjeg poduzetništva te stvaranje novih radnih mjesta. Namijenjena je mikro, malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima. Prihvatljivi prijavitelji moraju poslovati kao poslovni subjekt minimalno godinu dana, broj zaposlenih mora zadovoljiti kategorije prema kojima se poduzetnici grupiraju u male ili srednje poduzetnike, moraju imati sjedište ili poslovnu jedinicu u Republici Hrvatskoj, trebaju imati najmanje jednog zaposlenog u mjesecu koji prethodi prijavi te djelovati pojedinačno, odn. partnerstvo nije prihvatljivo. Svrha ovog natječaja jest: potaknuti investicije u početna ulaganja koja će rezultirati otvaranjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diverzifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice. Određeno je koji sektori nisu obuhvaćeni ovim javnim pozivom. Poduzetnici/obrtnici moraju ostvariti slijedeće ciljeve: otvoriti nova radna mjesta, povećati prihode od prodaje, povećati prihode od izvoza i obratiti pozornost na udio privatnih sredstava (koji mora iznositi 25%) u ukupnim ulaganjima koja odgovaraju javnoj potpori. Vrste potpora su: regionalne, potpore za savjetodavne usluge, potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima, potpore za usavršavanje i potpore male vrijednosti.


Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 300.000 kuna. Ukupna državna potpora ne može prijeći iznos od 30.000.000 kuna. Dokumentacija za prijavu sastoji se od: prijavnog obrasca A, investicijske studije, izjave o usklađenosti s UZP-om, skupne izjave, infrastrukturne komponente projekta, izjave o korištenim potporama, izjave o korištenim potporama male vrijednosti, potvrde porezne uprave i BON2/SOL2 obrasca. Poduzetnici i obrtnici svoje prijave mogu poslati na slijedeću adresu: Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb u periodu od 1. lipnja 2016. do 31. prosinca 2016.g., odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 867.000.000,00 kuna. Dodatne informacije vezane uz poziv mogu se dobiti na: P6-kompetentnost@minpo.hr , isto tako odgovori na pitanja dostupni su i na: www.strukturnifondovi.hr


Natrag
scroll to top