ODRŽANE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I SKUŠTINE OBRTNIČKE KOMORE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

U prostorijama Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije 27. ožujka 2017. godine održane su sjednice Upravnog odbora i Skupštine Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije.
Na sjednicama se raspravljalo o Izvješću o radu i Financijskom izvješću za 2016. godinu koji su jednoglasno prihvaćeni.
Članovi Skupštine iskazali su zadovoljstvo postignutim rezultatima. Istaknuto je da Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije može biti uzor u svom radu, a posebno u povlačenju bespovratnih sredstava. Raspisani su EU natječaji na koje se Obrtnička komora može kandidirati.
Isto tako iskazan je dobar odnos sa Koprivničko-križevačkom županijom i sa drugim institucijama.


Natrag
scroll to top