ROK ZA DOSTAVU PDV OBRASCA - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Svi obveznici PDV-a uključujući i obrtnike „dohodaše“ i „dobitaše“ obvezni su sastaviti prijavu PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine.
PDV obrazac za prosinac 2018. treba predati najkasnije do 20. siječnja 2019. godine.
Razlika u prijavi PDV-a za prosinac u odnosu na ostale mjesečne ili tromjesečne prijave je u tome što se u obrascu PDV za prosinac trebaju provesti sva usklađenja i ispravci za tu kalendarsku godinu.
Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 1/2019 ) uvedena je nova evidencija o primljenim računima U-RA. Prema Pravilniku o PDV-u porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a uz prijavu PDV-a podnosi i posebnu evidenciju o primljenim računima, elektroničkim putem do 20. dana u mjesecu koji slijedi po završetku razdoblja oporezivanja (mjeseca ili tromjesečja). Evidencija se podnosi nadležnoj ispostavi PU prema sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.
Iznimno, evidenciju o primljenim računima ne podnosi porezni obveznik koji nema sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu i obavlja isključivo povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika na području RH te mali porezni obveznik iz čl. 90. st. 1. Zakona (koji prijavu PDV-a može podnijeti u papirnatom obliku prema čl. 85. st. 9. Zakona o PDV-u). Posebna evidencija o primljenim računima sadrži podatke iz čl. 165. Pravilnika o PDV-u, odnosno riječ je o knjizi primljenih računa – knjiga U-RA.
Obveza predaje nove evidencije U-RA započinje od siječnja 2019., što znači da se prvi obrazac predaje tek 20. veljače 2019


Natrag
scroll to top