ODRŽANA REDOVITA SJEDNICA SKUPŠTINE OBRTNIČKE KOMORE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

U ponedjeljak, 16. ožujka 2020. godine održana je redovita sjednica Skupštine Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije.

Na sjednici Skupštine razmatrano je Izvješće o radu za 2019. godinu i Financijsko izvješće za 2019. godinu.

Iskazano je zadovoljstvo radom Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije i ostvarenim materijalno-financijskim poslovanjem te je prihvaćeno Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2019. godinu.
Posebno je istaknuto zadovoljstvo razvijanjem partnerskih odnosa na lokalnoj razini, provedbom EU projekata, obrazovanjem, nastupima na sajmovima itd.

Skupština je raspravljala o negativnim učincima na poslovanje obrtnika uzrokovano epidemijom koronavirusa. Zaključeno je da je ostvaren drastičan pad poslovnih aktivnosti, a moguće zabrane obavljanja djelatnosti mogle bi dovesti do zatvaranja mnogobrojnih obrta. Zaključeno je da se traži od jedinica lokalne samouprave da u okviru svojih nadležnosti donesu mjere kako bi se smanjili negativni učinci epidemije koronavirusa.
Predloženo je da se obrtnici oslobode lokalnih davanja ili da se ista smanje kako bi se sačuvala radna mjesta.


Natrag
scroll to top