PRILAGODBA RADA I MOGUĆNOSTI VEZANE UZ POSLOVANJE OBRTNIKA U NOVONASTALOJ SITUACIJI PANDEMIJE VIRUSA COVID-19 - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Hrvatska obrtnička komora pripremila je popis mogućnosti vezanih uz poslovanje obrtnika i radne procese te predloške koji su važni za postupanja u novonastaloj situaciji te ih je moguće preuzeti niže.

Neke od mogućnosti navedene se odnose na:
-Postupanje u slučaju sumnje na pojavu bolesti na radnom mjestu
-Pravo na bolovanje
-Rad od kuće
-Aneks ugovora o radu – smanjenje plaće ili radnog vremena
-Prekid rada („slobodni dani”)
-Neplaćeni dopust
-Odluka o korištenju godišnjeg odmora
-Poslovno uvjetovani otkaz
-Nejednaki raspored radnog vremena
-Preraspodjela radnog vremena
-Privremena obustava
-Sezonski obrti
-Stalni sezonci
-Zatvaranje obrta
-Akontacije (predujmovi) poreza na dohodak.Natrag
scroll to top