POZIV ZA UPIS U PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ADMINISTRATORA BAZE PODATAKA - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Obrtničko učilište POUKA provodi verificiran program osposobljavanja za poslove administratora baze podataka. Trajanje programa: 170 sati, od čega je 76 sati stručno-teorijske nastave i 94 sati praktične nastave. Rok za prijavu u program: 01. lipnja 2020. Planirani početak nastave: 04. lipnja 2020. Uvjeti upisa: 1. završena četverogodišnja srednja škola ili završena trogodišnja srednja škola uz dobro poznavanje rada na računalu, što polaznik dokazuje provjerom u ustanovi ili odgovarajućom potvrdom/ispravom o završenoj edukaciji 2. liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova Potrebna dokumentacija za upis: 1. Rodni list (original, ne stariji od 6 mjeseci) 2. Domovnica (original) 3. Svjedodžba zadnje završene škole (original) 4. Kopija osobne iskaznice 5. Prijavnica za upis programa usavršavanja (može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu) https://ou-pouka.hr/predbiljezba/ Polaznik će po završetku programa znati: -Dizajnirati bazu podataka i identificirati probleme vezane uz dizajn relacijskih baza podataka -Primijeniti alat za izradu relacijskih baza podataka (MS SQL Server) -Oblikovati bazu podataka pomoću jezika za rad s bazama podataka (SQL) -Kreirati DBMS sučelja za povezivanje s bazom podataka -Planirati i razviti plan administracije implementirane baze podataka -Primijeniti mjere sigurnosti na radu -Primijeniti mjere  zaštite na radu Po završetku programa polaznici stječu Uvjerenje o osposobljavanju, javnu ispravu koja se upisuje u e-radnu knjižicu. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 048/624-476 ili putem e-maila: info@ou-pouka.hr


Natrag
scroll to top