HOK UPUTIO ZAHTJEVE ZA POBOLJŠANJE UVJETA POSLOVANJA U OBRTNIŠTVU - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Hrvatska obrtnička komora uputila je Vladi Republike Hrvatske i nadležnim ministarstvima zahtjeve za poboljšanje uvjeta poslovanja u obrtništvu. Zahtjevi su sljedeći:

Jačanje obrtništva Hrvatske kroz smanjenje poreznih pritisaka: 
- Smanjenje stope PDV-a na 13% u ugostiteljskoj djelatnosti; 
- Primjenu najniže stopa PDV-a od 5% za objekte koji pripremaju hranu od domaćih namirnica i za dio uslužnih djelatnosti (frizerske i cvjećarske usluge u skladu s EU direktivom); 
- Ukidanje poreza na potrošnju; 
- Produljenje roka za plaćanje PDV-a na 2 mjeseca; 
- Priznavanje reprezentacije u 100% iznosu kao izdatak; 
- Ukidanje obveze plaćanja akontacije poreza na dohodak / poreza na dobit zaključno do prosinca 2021. godine; 
- Povećanje praga za obvezni ulazak u sustav PDV-a; 
- Smanjenje osnovica / koeficijent za obrtnike dobitaše; 
- Povećati iznos neoporezive naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe; 
- Mogućnost jednokratnog otpisa amortizacije u godini investicije.

Uspostaviti fleksibilnije zakonodavstvo za privremene i povremene poslove
Ukloniti barijere u poslovanju
Ovršnim zakonom izjednačiti prava obrtnika s pravima ostalih građana koji dohodak ostvaruju temeljem radnog odnosa Izjednačiti prava obrtnika i radnika koja proizlaze iz mirovinskog ili zdravstvenog osiguranja
Olakšati poslovanje propisivanjem nižih novčanih kazni i jednostavnijim zakonima
Poticati obiteljsko poduzetništvo i olakšati prijenos poslovanja na novu generaciju

Promovirati strukovna zanimanja i obrtništvo: 
- Osigurati sredstva za financiranje kampanje koja bi uključivala edukativne filmove o obrtničkim zanimanjima i važnosti naukovanja, ciljanu promotivnu kampanju koja bi bila usmjerena na učenike završnih razreda osnovnih škola i njihove roditelje te obrtnike koje treba potaknuti na uključivanje u provedbu strukovnog obrazovanja; 
- Osnovati Zaklade za stipendiranje učenika koji upisuju programe obrazovanja za deficitarna zanimanja, čime bi se povećala atraktivnost pojedinih programa obrazovanja; 
- Osigurati sredstva za uspostavljanje majstorske škole; sredstva za sve kadrovske i tehničke preduvjete te donošenje zakonskih i podzakonskih akata kojima bi se reguliralo osnivanje i rad majstorske škole; 
- Osigurati potpore za provođenje prekvalifikacija i dokvalifikacija; 
- Dopuniti sve oblike obrazovanja, počevši od osnovnoškolskog, formalnim, neformalnim i informalnim sadržajima iz poduzetništva i gospodarstva.

Izjednačiti prava mladih obrtnika s mladim radnicima te osigurati potpore i sustavnu društvenu podršku poduzetništvu mladih: 
- Izmjenu Zakona o porezu na dohodak na način da se propiše oslobađanje od plaćanja poreza na dohodak svim mladim osobama do 25 odnosno do 30 godina; 
- Izmjenu Zakona o doprinosima kojim se propisuje izuzetak od plaćanja obveznog zdravstvenog osiguranja za mlade obrtnike (do 30 godina), kao mjeru koja je već godinama na snazi, ali samo za mlade radnike; 
- Dopunu mjere za samozapošljavanje na način da se u prvoj godini poslovanja mlade obrtnike i poduzetnike oslobodi plaćanja svih obveznih doprinosa te da se osigura dodatan oblik podrške novim obrtima kroz sustav mentoriranja koje bi provodili iskusni obrtnici, a koje bi se također financiralo kroz nove mjere; 
- Osiguranje isplate naknade za novorođeno dijete na teret državnog proračuna; 
- Osiguranje poticaja za otvaranje obrta na brdsko-planinskim područjima, područjima posebne državne skrbi i otocima; 
- Omogućavanje obavljanja udomiteljstva kao obrta.

Osnovati Garancijski fond za posebne okolnosti
Osigurati sredstva za poseban fond za krizne situacije
Proglasiti moratorij kredita i leasinga
Osigurati preduvjete i potporu za digitalizaciju poslovanja
Prilagoditi uvjete natječaja i provedbu projekata obrtnicima
Suzbijanje sive ekonomije i sankcioniranje obavljanja neregistriranih djelatnosti

Više informacija o zahtjevima možete pogledati na službenoj stranici Hrvatske obrtničke komore https://www.hok.hr/novosti-iz-hok/zahtjevi-za-poboljsanje-uvjeta-poslovanja-u-obrtnistvu-upuceni-vladi-republike-hrvatske-i-nadleznim-ministarstvima
Natrag
scroll to top