POZIV ZA UPIS U PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ADMINISTRATORA BAZE PODATAKA - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Obrtničko učilište POUKA provodi verificiran program osposobljavanja za poslove administratora baze podataka.

Trajanje programa: 170 sati, od čega je 76 sati stručno-teorijske nastave i 94 sati praktične nastave.

Rok za prijavu u program: 21. srpnja 2021.
Planirani početak nastave: 27. srpnja 2021.
Planirani završetak nastave: 24. rujna 2021.

Uvjeti upisa:
– završena četverogodišnja srednja škola ili završena trogodišnja srednja škola uz dobro poznavanje rada na računalu, što polaznik dokazuje provjerom u ustanovi ili odgovarajućom potvrdom/ispravom o završenoj edukaciji
– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova

Potrebna dokumentacija za upis:
1. Rodni list (original, ne stariji od 6 mjeseci)
2. Domovnica (original)
3. Svjedodžba zadnje završene škole (original)
4. Kopija osobne iskaznice
5. Prijavnica za upis programa usavršavanja (može se preuzeti s web stranice ili osobno u Učilištu) https://ou-pouka.hr/brosure-dokumenti/ 

Polaznik će po završetku programa znati:
– Dizajnirati bazu podataka i identificirati probleme vezane uz dizajn relacijskih baza podataka
– Primijeniti alat za izradu relacijskih baza podataka (MS SQL Server)
– Oblikovati bazu podataka pomoću jezika za rad s bazama podataka (SQL)
– Kreirati DBMS sučelja za povezivanje s bazom podataka
– Planirati i razviti plan administracije implementirane baze podataka
– Primijeniti mjere sigurnosti na radu
– Primijeniti mjere zaštite na radu

Po završetku programa polaznici stječu Uvjerenje o osposobljavanju, javnu ispravu koja se upisuje u e-radnu knjižicu. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 048/624-476 ili putem e-maila: info@ou-pouka.hr
Natrag
scroll to top