OBAVIJEST O OBJAVLJENIM JAVNIM POZIVIMA ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJEM U REGIONALNIM LANCIMA VRIJEDNOSTI SJEVERNE HRVATSKE U OKVIRU PROCESA INDUSTRIJSKE TRANZICIJE - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo Plan za industrijsku tranziciju Sjeverne Hrvatske te objavilo javne pozive za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti u trajanju do 28. ožujka 2022. godine.

Koprivničko-križevačka županija zajedno s Krapinsko-zagorskom, Međimurskom, Varaždinskom i Zagrebačkom županijom čini regiju Sjeverna Hrvatska.

Javni pozivi su prvenstveno usmjereni na poduzetnike koji svojim radom doprinose usmjeravanju regionalnog gospodarstva prema prioritetnim nišama u okviru regionalnih lanaca vrijednosti (u daljnjem tekstu: RLV).
RLV Sjeverne Hrvatske su:
- RLV Pametna industrija Sjeverne Hrvatske;
- RLV Proizvodnja vozila Sjeverne Hrvatske;
- RLV Zdravstvena industrija Sjeverne Hrvatske;
- RLV Zeleni rast Sjeverne Hrvatske;
- RLV Uslužni sektor visoke dodane vrijednosti Sjeverne Hrvatske.

Dionici RLV-ova Sjeverne Hrvatske uz podršku MRRFEU-a, resornih tijela državne uprave i regionalnih koordinatora u narednim mjesecima izradit će Akcijske planove za razdoblje 2022.- 2023. te će time biti su-kreatori javnih politika usmjerenih na industrijsku tranziciju. Temeljem izrađenih akcijskih planova, Upravljačko tijelo za Integrirani teritorijalni program 2021.–2027. dobit će inpute za izradu ciljanih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za poduzetnike, koji se planiraju objaviti krajem 2022. godine i kojima će se dati podrška dionicima regionalnih lanaca vrijednosti u procesu industrijske tranzicije.

Akcijskim planovima podržat će se:
• strateška partnerstva za inovacije između velikih poduzetnika i MSP-ova s ciljem diversifikacije i modernizacije regionalnoga gospodarstva, odgovora na ključne društvene izazove Sjeverne Hrvatske i omogućavanja zelene i digitalne tranzicije;
• inovacijski klasteri s ciljem povezivanja dionika RLV-a iz poslovnog, znanstvenog, istraživačkog i javnog sektora;
• jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, kroz produktivna ulaganja u prioritetne niše RLV-a;
• razvoj pametnih vještina za industrijsku tranziciju. Prijavitelj javljanjem na neki od javnih poziva iskazuje interes za sudjelovanje u određenom RLV-u Sjeverne Hrvatske, kao dionik iz poslovnog sektora koji svojim radom može doprinijeti jačanju konkurentnosti i ostvarenju više dodane vrijednosti RLV-a i regionalnoga gospodarstva.

Prijavitelj mora ispuniti sljedeće kriterije prihvatljivosti:
• imati sjedište/podružnicu i poslovati na području Sjeverne Hrvatske;
• svojim aktivnostima doprinositi razvoju barem jedne od prioritetnih niša određenog RLV-a Sjeverne Hrvatske;
• obavljati jednu ili više funkcionalnih uloga u određenom RLV-u Sjeverne Hrvatske.

Prijavitelj svoj iskaz interesa podnosi na obrascu koji je dio dokumentacije Javnog poziva za iskaz interesa. Više informacija o navedenom možete pronaći na sljedećoj poveznici
Natrag
scroll to top