Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Zakonom o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (N.N. 85/06) te Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu i Pravilnikom o postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti uređen je novi sustav zdravstvenog osiguranja zaštite na radu koji se primjenjuje od 01. siječnja 2008. godine.

Prema novom sustavu poslodavci su dužni odabrati nadležnog specijalistu medicine rada. Ta obveza se odnosi na obrtnike (i druge poduzetnike) koji zapošljavaju radnike ali i na one koji djelatnost obavljaju osobnim radom. Odabir se vrši tako da se popuni i pečatom ovjeri obrazac HZZOZZR/08 – odabSMR i to dio namijenjen za poslodavce, zatim taj obrazac dostavi odabranom specijalisti medicine rada koji nakon popune i ovjere obrasca, obrazac dostavlja Hrvatskom osiguranju zaštite zdravlja na radu i jednu kopiju popunjenog obrasca vraća poslodavcu.

Specijalistu medicine rada bira se sa popisa onih koji su ispunili uvjete za sklapanje ugovora za HZZOZZR-om. Poslodavac je dužan po odabiru specijaliste medicine rada obavijestiti svoje radnike koji je specijalist odabran i kojemu se u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti trebaju javiti radi ostvarivanja svojih prava.

Na području Koprivničko-križevačke županije ugovor za HZZOZZR-om su potpisali slijedeći specijalisti medicine rada:
1. Imbriovčan Dubravka, Koprivnica, Ledinska 3, tel. 622-400
2. Ferenc Ledić Jadranka, Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 11, tel. 622-335
3. Šurmanović Marijan, Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 11, tel. 622-335
Rok za odabir specijaliste medicine rada je 31. siječnja 2008. godine.

Natrag
scroll to top