PRODAJA ALKOHOLNIH PIĆA NA OTVORENIM PROSTORIMA - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

U siječnju 2010. na snagu su stupili novi Zakon o trošarinama (NN 83/09) i Pravilnik o trošarinama (NN 1/10). Navedenim Zakonom svim pravnim i fizičkim osobama zabranjuje se prodaja alkoholnih pića i duhanskih proizvoda na otvorenim mjestima na kojima se gotovinski promet ne evidentira preko naplatnih uređaja ili izdavanja računa u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Iznimno je takva prodaja dopuštena uz odluku propisanu posebnim propisom te uz suglasnost nadležne carinarnice prema mjestu prodaje (čl. 30, stavak 5 Pravilnika o trošarinama).

Natrag
scroll to top