ODRŽAN 4. SUSRET PRIJEVOZNIKA HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

U srijedu 21. rujna u prostorijama Hrvatske obrtničke komore u Zagrebu pod pokroviteljstvom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture održan je 4. susret prijevoznika.

Sudionicima se prvi obratio domaćin, predsjednik Obrtničke komore Zagreb i predsjednik organizacijskog odbora gospodin Ivan Obad, a nakon njega prisutne je pozdravio i predsjednik Hrvatske obrtničke komore gospodin Dragutin Ranogajec. Uvodno izlaganje održao je gospodin Vladimir Celiščak, predsjednik Ceha prijevoznika Hrvatske obrtničke komore. Slijedilo je izlaganje gospodina Ante Nevešćanina, ravnatelja Uprave cestovnog prometa u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture nakon čega su krenula izlaganja i rasprave o aktualnim temama vezanim uz obavljanje prijevozničke djelatnosti.

4. Susret prijevoznika završen je usvajanjem zaključaka:

1. Predlažemo izradu druge faze Programa smanjenja negativnog utjecaja prometa na okoliš, koja bi se primjenjivala za 2012., 2013. i 2014.g. (različite subvencije za prijevoznike)

2. Smatramo da je nužno zakonsko definiranje osobnih vozila (8+1) kao dopuštena djelatnost obavljanja prijevoza putnika u javnom cestovnom prometu.

3. Potrebno je omogućiti preuzimanje Knjiga putnih listova i dozvola za povremeni prijevoz putnika u županijskim komorama, na način kao što je omogućeno preuzimanje dozvola za međunarodni prijevoz tereta.

4. Traži se dosljedna primjena članka 154. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Trenutačno se za prekršaj opterećenja vozila iznad najveće dopuštene mase ili dopuštenog osovinskog opterećenja sankcionira samo prijevoznike i vozača, iako navedeni članak propisuje da nitko ne smije preopteretiti vozilo. Odgovornost za navedeni prekršaj moraju snositi nositelji svih djelatnosti iz kojih proizlazi potreba izvršenja prijevoza, to su: naručitelj robe, isporučitelj robe, posrednik i prijevoznik.

5. Predlaže se ukidanje sadašnjih sedam zona rizika obveznog osiguranja vozila i formiranje jedinstvene zone za cijelu RH.

6. Traži se preciznije definiranje uvjeta za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu te strože i učestalije kontrole svih nadležnih inspekcijskih službi o primjeni istih.

7. Traži se oslobođenje malih brodara od plaćanja trošarina za energente koje koriste za pogon brodova i brodica za prijevoz putnika na kružnim putovanjima, jednodnevnim ili višednevnim putovanjima te za prijevoz tereta u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH. Stajalište Hrvatske obrtničke komore je da se male privatne brodare treba osloboditi plaćanja trošarina na naftne derivate kako bi mogli opstati prilikom ulaska RH u EU s obzirom da brodari iz zemalja u okruženju imaju do 60% niže cijene goriva.

8. Domaćinstvo slijedećeg susreta prijevoznika HOK-a utvrdit će se na sljedećoj sjednici Ceha prijevoznika HOK-a.


Natrag
scroll to top