PROMJENA U POSTUPKU REGISTRACIJE OBJEKATA KOJI POSLUJU S HRANOM - Obrtnička Komora Koprivničko-križevačke županije
Disable Preloader

Novosti

Temeljem članka 52. Zakona o hrani (Narodne novine br. 46/07 i 55/11), a sukladno podjeli nadležnosti iz članka 86. istog Zakona subjekti u poslovanju s hranom moraju podnijeti zahtjev na propisani način za svaki objekt koji je pod njihovom kontrolom u kojem obavljaju djelatnost u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i distribucije hrane, kako bi se objekt registrirao ili odobrio.

Postupak registracije objekata koji podliježu nadzoru sanitarne inspekcije propisan je u Poglavlju III Pravilnika o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (Narodne novine br. 125/08, 55/09 i 130/10). Postupak zaprimanja zahtjeva za registraciju objekata i njihovo rješavanje se od 11. veljače 2013. godine obavlja u mjesno nadležnim odjelima županijske sanitarne inspekcije, a s ciljem što bržeg i efikasnijeg rješavanja predmeta. Ispostava Koprivnica, Koprivnica, Antuna Nemčića 5, tel 048/658-123


Natrag
scroll to top